top of page
Yatay İnce

Yük Gemisi

Yük Gemisi_edited.jpg

Yük taşımak için denizden yararlanma fikri günümüzden 6000 yıl öncesine kadar giden bir tarihçeye sahip olmakla birlikte bu alanda en büyük gelişmeler endüstriyel devrimin başlaması ile ortaya çıkmıştır. Özellikle 20. Yüzyılda ortaya çıkan aşırı talebi karşılayabilmek için yük gemilerinin sayı, tip, hız ve tonajları sürekli artmıştır.


Tahıl, maden cevheri, kömür, gübre, şeker gibi kuru dökme yükleri taşımak üzere dizayn edilirler. Yükleme-boşaltma kreyn, konveyör veya pompalarla yapılır. Bu işlemler genellikle limanlardaki donanımlar kullanılır ve bu gemiler böyle donanım taşımazlar. Gemi tonajları 200.000DWTa kadar çıkabilir ancak hız genellikle düşüktür (12-14knot). Bu tür gemiler dökme yük veya cevher taşıyabilirler.

merkez.png
bottom of page