top of page
Yatay İnce

Gemi Acenteliği

Kargo Gemisi_edited.jpg

İlkem Denizcilik Gemi Acenteliği, Türk deniz sularının tamamında hem yerli hem de yabancı gemi amatörlerine hizmetler sunmaktadır. İlkem Denizcilik bünyesindeki liman işletmeciliği, gemi işletmeciliği ve gemi kiralama birimleriyle sağladığı çeşitli olanaklardan temsilcisi olduğu armatör ve donatanları yararlandırma ayrıcalığına sahiptir. Bu hizmetleri istisnasız tüm limanlarda ve transit geçişlerde sunarken, sahip olduğu bu ayrıcalıklarla temsil ettiği armatör ve donatanların haklarını sonuna kadar savunmaktadır.

ACENTELİK HİZMETLERİ;
 • Gemi sahibi/işleteni adına,tahliye ve yükleme operasyonlarına 7/24 gözetim hizmeti sunmak.

 • Gemilerin transit geçişlerinde ve liman uğraklarında gemi adına tüm yasal prosedürleri takip etmek.

 • Yakıt,yağ,kumanya,içme suyu vb. gemi ihtiyaçlarını zamanında tedarik etmek.

 • Tayfa değişiklikleri ve sağlık hizmetlerini titizlikle sağlamak.

 • Yedek parça gümrüklemesi ve gönderilerini en hızlı ve ekonomik şekilde gerçekleştirmek.

 • Gemi ihtiyacına gore gerekli tamirat işlemlerinin gerçekleştirilmesini kaptan memnuniyetini sağlayacak şekilde gerçekleşmesini sağlamak.

 • Gerekli durumlarda armatör veya işleten adına danışmanlık yaparak resmi yazışmaları yürütmek.

 • Yenilenmesi gereken sertifikaları en düşük maliyetle yenilenmesini sağlamak. Kaptan talebi doğrultusunda çöp, katı / sıvı atık servislerini temin etmek.

 • Kaptan avansı teslimatlarını güvenli biçimde sağlamak.

 • Survey,class,P&I ve benzeri kuruluşlarıyla gerekli durumlarda gemi adına temasa geçip armatör talimatı doğrultusunda işlemleri takip etmek ve raporların gerekli yerlere ulaşmasını sağlamak.

 • Tüm yasal uyuşmazlıklarda gemi sahibi/işleteni adına tecrübeli avukatlarımız aracılığıyla hukuki danışmanlık hizmeti sunmak.

İlkem Denizcilik, dünyanın farklı yerlerinden büyük kargoları taşıyan bir denizcilik acentesidir. Şirketimiz, tüm eşyalarınızın varış noktalarına güvenli bir şekilde sevk edildiğinden emin olacak eğitimli denizciler tarafından ele alınmaktadır. Firmamızda tüm Türk deniz sularında yerli ve yabancı gemi amatörlerine hizmet vermekteyiz.

İlkem Denizcilik, liman işletmeciliği, gemi işletmeciliği ve kiralama birimleri, temsil ettiği armatörler ve armatörler ile sunduğu çeşitli imkanlardan yararlanma ayrıcalığına sahiptir. 

İstisnasız tüm limanlarda ve transit geçişlerde bu hizmetleri sunarken, bu ayrıcalıklarla temsil ettiği armatör ve armatörlerin haklarını savunmaktadır. Nakliye hizmetlerimiz ve görevlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız bu makaleyi okuyun. 

 GEMİ ACENTELERİNİN GÖREVLERİ 
 •  Geminin eni, boyu, tonajı, geldiği liman, yükü, yanaşacağı liman vb. bilgilerin Boğaziçi Trafik kontrollerine, Liman Başkanlıklarına, Kıyı Sağlık, Güvenlik ve Gümrüklere verilmesi Gemi gelmeden önce organizasyon Geminin

 • yanaşmasını sağlamak, boşaltma veya yükleme ile ilgili programı, yükleten-alıcı ile liman işletmecileri arasındaki iş koordinasyonunu sağlamak,

 • Yükleme ve boşaltmaya ilişkin “Olay Takvimi”ni tutmak ve ilgililere imzalattırmak o,

 • transit gemiye gönderilen yakıt, hükümler, su, malzeme ve yedek parça temini koordine etmek, gemi personeli ve personelin sağlık sorunlarının sağlık sorunlarını ortadan kaldırmak için.

 • Düzenli olarak yükleme ve boşaltma sırasında liman ve gemi etkileyecek çalışma koşulları hakkında zamanında Armatör bilgilendirmek için,

 • şartlarına göre düzenleyerek yükleyiciler / yük sahibine gemiye yüklenen kargonun konşimento göndermek için taşıma sözleşmesinde

 • , geminin Türk Boğazlarından geçmesi için Boğazlar Yönetmeliğinde belirtilen süre içinde Boğaziçi Trafik Kontrol İstasyonlarına bilgi vermek zorundadırlar.

GEMİ ACENTELERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Gemi acenteliği faaliyetlerinde bulunan kişi ve kuruluşlar, öncelikle Türk denizciliğinin uluslararası düzeyde itibarını, saygınlığını, menfaatlerini, ekonomik ve ticari itibarını korumak ve vergi, resim, harç, kılavuz-römorkör ödemelerini sağlamakla yükümlüdür. , vb. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre ödenmesi zorunludur.

  AJANS 

 • Gemi varmadan önce, armatör, işletmeci, kiralayan veya genel acenteye “acente, oda ve dernek hisseleri, navlun vergisi ve diğer giderler dahil” liman giderlerini bildirerek uzlaşmaya varmak, armatör, işletmeci

 • ile bu anlaşmaya göre, gemi kiralayan veya genel acente, gemi limana gelmeden veya Türk limanından ayrılmadan önce geminin hesabına önceden havale edilmesini, Acentenin, geminin limandan

 • ayrılmasından sonra liman masraflarını en kısa sürede geri çekmesi Varsa, kullanılmayan bakiyenin gecikmeksizin iade

 • edilmesi, Geminin geliş ve gidişinde sağlık, güvenlik ve gümrük kontrollerinin yapılması,

 • Yükleme ve boşaltma için liman işletmecilerine başvuruda bulunulması, rıhtım ve konaklama ücretlerinin yatırılması, kılavuz ve römorkör talep edilmesi yanaşmak

 • için, Gemideki yükün “tahliye veya yüklemeye hazır” olduğunu alıcı veya yükleyiciye derhal bildirmek

 • , Gemi yükleme ve boşaltmayı bitirdikten sonra Limanda çalışmak, ilgili kurum ve kuruluşlardan gemi çıkış izinlerinin alınması, Geminin

 • liman ücreti, sağlık vergisi, deniz feneri ve kurtarma ücretleri ile “Navlun Vergisi”ni yasal süreler içinde ilgili kurumlara yatırmak,

 • Yükleme ve boşaltma yapanlar, yüklemeye ilişkin “Özet Beyannamesi”ni yasal süresi içinde Gümrük İdaresine tescil ettirmekle yükümlüdür.

GEMİ ACENTELİK HİZMETLERİ

 • gemi Türk limanlarına gelen her türlü deniz aracı ve araçlarınınacenteliği hizmetleri, seyrüsefer, yolcu, kargo, bakım-onarım, sörvey, ikmal, personel değişimi, yükleme-boşaltma, kılavuzluk-römorkör vb. işlemler gemi acenteliği hizmetleridir. Bu hizmetlerin yerine getirilmesiCumhuriyeti kanunlarının öngördüğü kuralların tam olarak uygulanması Türkiye için ilgili kurum ve birimler nezdindeve her türlü bilginin armatör, kiracı, işletmeci ve işletmeciye zamanında raporlanması hizmetleridir. gemi kaptanı.

Gemi Acenteliği bir hizmet sektörüdür. Temsil hakkının kullanılması, başka bir kişi veya kuruluşun o kişi veya kuruluş için en iyi şekilde yapması gereken resmi veya özel işleri yapmak üzere başka kişi veya kuruluşların görevlendirilmesidir.

TEMSİLCİLİK

 • Gemi acenteliği temsilci anlamına da gelmektedir. Gemilerin taşınmasında armatör, kaptan, işletmeci ve kiracı adına, armatör, kaptan, işletmeci ve kiracı adına üçüncü kişi ve kuruluşlara karşı hak ve menfaatlerini o bayrak ülkesi adına temsil etme yetkisine sahiptir. Türk limanlarına gelen ve bayrak taşıyan gemi ve gemilerin yolcu ve yükleri. Bu mesleğin en şerefli yanıdır ve “güvenilirlik” ilkesine dayanmaktadır.

Ajans hizmetleri 

 •  armatör / operatör adına tahliye ve yükleme işlemleri için 24/7 gözetim hizmetlerinisağlamak.

 • Transit ve liman aramalarında gemi adına tüm yasal prosedürleri takip etmek.

 • Akaryakıt, yağ, gıda, içme suyu vb. gemilerin ihtiyaçlarını anında temin etmek.

 • Mürettebat değişiklikleri ve sağlık hizmetlerini titizlikle sunmak.

 • Yedek parça gümrükleme ve sevkiyatlarını en hızlı ve ekonomik şekilde gerçekleştirmek.

 •  Gerekli onarımlarıgöre gerçekleştirilmesini geminin kaptanın memnuniyetini sağlamak için bir bakıma,ihtiyacınasağlamak.

 • Gerektiğinde armatör veya işletmeci adına istişare ederek resmi yazışmaların

 • yapılması Yenilenmesi gereken belgelerin en düşük maliyetle yenilenmesini sağlamak. Kaptanın talebi doğrultusunda çöp, katı/sıvı atık hizmetleri vermek.

 • Güvenli kaptan önceden teslimatları sağlamak için.

 • Gerektiğinde gemi adına Sörvey, Klas, P&I ve benzeri kuruluşlarla iletişime geçmek, armatör talimatları doğrultusunda prosedürleri takip etmek ve raporların gerekli yerlere ulaşmasını sağlamak.

 • Tüm hukuki ihtilaflarda armatör/işletmeci adına deneyimli avukatlarımız aracılığıyla hukuki danışmanlık hizmeti vermek.  

Nakliye oranları

Nakliye oranlarımız, göndereceğiniz ürüne bağlıdır. Birden fazla kargo yükleyecekseniz ek ücretler uygulanabilir. Referans olması için, nakliye ücretlerimizin listesi aşağıdadır:

 • Ağırlığı 500 kg’dan fazla olan gönderiler, kilo başına 4 ABD doları olarak ücretlendirilir. Ancak,bazı ek vergiler oluşabilir varış ülkesine bağlı olarak. Örneğin, Çin’den Amerika Birleşik Devletleri’ne bir paket gönderiyorsanız, gönderi ücreti 100 $ arasında değişecek ve teslim edilmeden önce 8-10 gün sürecektir. 

 • Tek, küçük paketler acenteye kabul edilmemektedir. Sadece 200 kg’ın üzerindeki paketleri kabul ediyoruz. Daha az paket, farklı bir nakliye acentesine yönlendirilecektir. Paketinizi göndermeden önce bunu tavsiye ederiz. 

 • 150 kg’dan hafif paketler hava kuryemiz aracılığıyla kabul edilebilir. Ancak acentemize teslim edilebilecek seçili paketler bulunmaktadır. Paket gönderecekseniz, kırılgan olmadıklarından emin olun. 

Paketinizi göndermeden önce ipuçları Paketinizi göndermeden önce

güvenli ve emniyetli olduğundan emin olmak için yapabileceğiniz birkaç yararlı ipucu: 

 • Paketlerinizi paketlemeden önce, göndereceğiniz tüm öğeleri tekrar kontrol ettiğinizden emin olun. göndereceğiniz her şey düzgün bir şekilde kaplıdır. Ajans, onların iyi durumda olduğundan emin olacak olsa da, hasarı önlemek için kendi tarafınızda bazı güvenlik önlemleri almanız gerekir. 

 • Göndermeden önce eşyalarınızın ağırlığını kontrol edin. Size iade edilmemesi için paketin gerekli ağırlığını karşıladığından emin olun. Ek olarak, ekibimizin onları sevk edilmeden önce etiketlemekte zorlanmaması için düzgün bir şekilde kategorize edildiğinden emin olun. 

 • Alıcının adresinin doğru şekilde belirtildiğinden emin olun. Blok, alt bölüm ve posta kodu gibi ayrıntılar, paketinizin doğru yere gönderildiğinden emin olmak için önemli bilgilerdir. Eksik bilgiler nedeniyle paketlerin yanlış adrese gönderildiği durumlar vardır. 

 • Öğenizi nihai varış noktasına gönderecek kurye seçeneklerini arayın. Acentemiz, farklı kurye şirketleri ile ortaktır, böylece size en uygun ve en yakın kuryeyi seçebilirsiniz. Değilse, paketinizi mümkün olan en ucuz fiyata göndermek için en uygun nakliye acentesini arayabiliriz. 

bottom of page