top of page
Yatay İnce

S.T.C.W Uygulaması

Cankurtaran

(S.T.C.W); Gemi Adamlarının Belgelendirme ve Vardiya Tutma Standartları Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün yayınladığı, gemi adamlarının denizde güvenliğini esas alan, ve üyesi olan ülkelerce gerçekleştirilen bir konvansiyon ile 1978 yılında hayata geçirdiği, 1995 yılında da gözden geçirdiği uluslar arası bir denizcilik kodudur.

 

Denizde çalışma hayatını standart altına almayı hedefleyen, deniz, gemi ve gemi adamı güvenliğini esas alan S.T.C.W 78/95 denizde çalışmak isteyen kişilerin öncelikle alması gereken yeterlilik standartlarını ve benzeri birçok konuyu açıklığa kavuşturmaktadır. Bunlar aşağıdaki ana başlıklarda toplanmış olup kendi içlerinde toplam 17 sertifikadan oluşur.

Tüm gemi adamlarının denizde çalışabilmeleri için 8 temel S.T.C.W sertifikasına (Deniz Güvenlik Uygulamaları Ve Belgeleri )sahip olmaları gerekmektedir.Tüm gemi adamları bu konularda yeterli olduklarını kanıtlamak için, her beş yılda bir idarenin öngördüğü değerlendirme sınavından geçerek belgelerini yenilemek zorundadırlar.

 1. Temel İlk Yardım

 2. Denizde kişisel Can Kurtarma Teknikleri 

 3. Denizde kişisel Can Kurtarma Teknikleri Uygulama 

 4. Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele

 5. Personel Güvenliği Sosyal Sorumluluk 

 6. Cankurtarma Araçlarını Kullanma Yeterliği 

 7. Cankurtarma Araçlarını Kullanma Yeterliği Uygulama

 8. Belirlenmiş Güvenlik 

DİĞER EK UYGULAMALAR

 • Deniz Güvenlik  Belgeleri

 • Seyir Güvenlik Belgeleri

 • İleri İlk Yardım Ve Tıbbi Bakım Belgeleri

 • İleri Yangınla Mücadele Belgesi

 • Tankerlerde Çalışan Gemi Adamlarının Belgeleri

 • Hızlı Can Kurtarma Botu Kullanma Yeterliği Belgesi

 • Yolcu Gemileri Ve Ro-Ro Yolcu Gemileri Gemi Adamları Belgesi

 • SMCP (Standart Maritime Communication Phrases)

 • ISPS (International Ship And Port Security )

NOT : Diğer belgeler ise sadece ilgili gemiye ait belirli personelce alınır.

bottom of page