top of page
Yatay İnce

Yakıt Tankeri

İlkem Denizcilik Yakıt Tankeri_edited.jpg

Deniz yollarında petrol taşıyan gemiler. Enerji ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan petrol, belli ülkelerde çıkmaktadır. Petrolü olmayan devletlere nakli için büyük tankerlere ihtiyaç duyuldu.

 

Bunun üzerine gemi sanayinde ileri devletler birbirleri ile yarışırcasına dev tankerler imal ettiler. İlk zamanlar 5000 ton kapasiteli yapılan tankerlerin tonajları zamanla 500 bin tona çıkarıldı. Bugün ise bir milyon ton petrol taşıyabilen dev tankerlerin yapımına çalışılmaktadır.

 

Petrol gemisi, sarnıç gemisi, tanker de denilen akaryakıt gemilerinin boyu 400, eni 60, Su içindeki derinliği 30 metreyi bulur. Böyle bir gemi Orta doğu petrol limanlarından doldurduğu akaryakıtı Güney Afrika’dan dolaşarak 15 günde Avrupa’ya taşıyabilmektedir.

Akaryakıt gemisi yapılırken, sür’at, güvenlik ve ucuza mal etme gibi hususlar göz önünde tutulur. Bu bakımdan geminin hemen hemen bütün hacmini büyük depolar kaplar. Bu depolar, geminin taşıdığı akaryakıt miktarı ne olursa olsun dengeyi sağlayacak şekilde yerleştirilmiştir.

 

Petrolü ve ateşi geçirmeyen enine bölmelerle “sarnıç” denilen daha küçük bölümlere ayrılmıştır. Yükleme ve boşaltma, merkez depodan başlayarak petrolün doğrudan doğruya depolara akıtılması şeklinde yapılır. Bir kompüter, petrolün geldiği boru şebekesinin vanalarına kumanda ederek, otomatik olarak dengeli biçimde dağılmasını sağlar.

merkez.png
bottom of page